Rozgrywki singlowe MASTERS CUP (2014-10-30, 17:33:42)
Zimowy Masters Cup 2015 - I Liga
Wyniki I ligi.

 Po zako??czeniu fazy grupowej zawodnicy z lokat 1-4 z obu grup graj???? o zwyci????stwo w systemie pucharowym, zawodnicy z pozycji 5 utrzymali si???? i ko??cz???? rozgrywki a z pozycji 6-8 graj???? o utrzymanie z zawodnikami z drugiej grupy (z zaliczeniem punktów z fazy grupowej) .

Tabela ko??cowa fazy grupowej w za??????czeniu (poni??ej).

 

LIGA 1 - faza fina??owa:

Gospodarz t??ustym drukiem (z wy??sz???? lokat???? w fazie grupowej):

 

TERMINY:

do: 29.03 :                         12.04 :                              26.04:

 

A1 Kasiborski

                                 Kasiborski 6/4,6/2

B4 Grobelski

                                                                     Kasiborski 6/2,6/0

B2 Chojnacki

                                  Chojnacki 6/2,6/4

A3 Mierzwicki

                                                                                                      _________________

A2 Michalski

                                  Michalski 6/3,6/1___

B3 Buzalski

                                                                     Michalski 6/3,6/2_

B1 Reich

                                 Reich 6/3,6/2_________

A4 Chmielewski

 

 

LIGA 1 - faza spadkowa: Gospodarz na pierwszym miejscu:

 

 1. Z ligi spadaj???? gracze z pozycji 5 i 6, pozycje 3 i 4 – bara??e, pozycje 1 i 2 – utrzymuj???? si????.

termin do : 22.03:                         termin do : 5.04:                                  termin do : 19.04:

A6 : Prill           6  6                      A7 : Drygalski     6  6                           B7 : Majchrzak

B8 : Kawałek    2  3                      B8 : Kawałek      3  3                           A6 : Prill

 

A7 : Drygalski    6  6                     A8 : Rajs           7  6                            B8 : Kawałek

B7 : Majchrzak  4  3                      B7 : Majchrzak  6  1                            A8 : Rajs

 

A8 : Rajs            1  3                     B6 : Lesikowski  6  6  3                       B6 : Lesikowski   7   4   1

B6 : Lesikowski   6  6                    A6 : Prill             4  7  6                       A7 : Drygalski      6   6   6

 

 

BARA??E:

 

W bara??ach spotykaj???? si???? (Gospodarzami s???? aktualni pierwszoligowcy):

 • gracz z poz.3 z graczem ,który przegra?? pó??fina?? w górnej cz??????ci drabinki(II ligi),

 • gracz z poz.4 z graczem z przegranym pó??finalist???? z dolnej cz??????ci drabinki(II ligi).

   

 

KOMUNIKAT:

5.02.2015:

 • Ostateczny termin na rozegranie meczów fazy grupowej to : NIEDZIELA - 8 MARCA 2015.
 • Mecze nierozegrane w tym terminie zostan???? zweryfkowane jako walkower oddany przez Gospodarza.

 

13.01.2015:

 • Ze wzgl????du na du??e opó??nienia prosimy o rozegranie meczy zaplanowanych na listopad i grudzie?? w terminie do 31.01.2015. Nierozegrane mecze zostan???? potraktowane jako walkowery ze strony Organizatora.
 • Przypominamy, ??e faza grupowa ko??czy si???? 1 marca 2015.
 • W soboty i niedziele s???? ZAWSZE wolne terminy.
 • Ponadto przypominamy, ??e mecz zaplanowany mo??e  zosta???? odwo??any najpó??niej na 24 godziny przed jego terminem. Po tym terminie mecz powinien by???? rozstrzygni????ty jako walkower. Odwo??ywanie meczy na 1-2 godziny przed terminem jest oznak???? BRAKU SZACUNKU DLA PRZECIWNIKA.

 

 

I Liga - Grupa A: 

Organizator: Mierzwicki Prill               Drabi -kowski Michalski Chmie - lewski Rajs           Kasiborski Drygalski

Mierzwicki

Micha??

X

30-11:

7/5,7/5 

 

3/6,6/4,7/6

4-01:

3/6,2/6

 

6/2,0/6,3/6

8-02:

 5/7,6/2,5/7

 

3/6,1/6

16-11:

2/6,6/3,6/1 

Prill

Jaros??aw

 

5/7,5/7

X

4-01:

5/7,1/6

 

0/6,0/6

8-02:

6/4,6/2

 

6/1,3/6,6/1

16-11:

3/6,2/6 

14-12:

6/4,3/6,6/4

Drabikowski

Maciej

14-12:

6/3,4/6,6/7

 

7/5,6/1

X

8-02:

4/6,3/6

 

6/1,3/6,4/6

16-11:

6/3,6/1

 

4/6,0/6

25-01:

6/1,3/6,6/2

Michalski

Adam

 

6/3,6/2

25-01:

6/0,6/0

 

6/4,6/3

X

16-11:

6/1,7/6 

 

6/4,6/2

14-12:

1/6,0/6

1-03:

 6/1,6/3

Chmielewski

Marcin

25-01:

2/6,6/0,6/3

 

4/6,2/6

1-03:

1/6,6/3,6/4

 

1/6,6/7

X

14-12:

6/1,6/1

 

3/6,5/7

 

3/6,2/6

Rajs

Dawid

 

7/5,2/6,7/5

1-03:

 1/6,6/3,1/6

 

3/6,1/6

30-11:

4/6,2/6 

 

1/6,1/6

X

25-01:

1/6,3/6

 

2/6,6/3,0/6

Kasiborski

Piotr

1-03:

6/3,6/1

 

6/3,6/2

30-11:

6/4,6/0 

 

6/1,6/0

4-01:

6/3,7/5

 

6/1,6/3

X

 

6/2,6/1

Drygalski

Zenon

 

6/2,3/6,1/6

 

4/6,6/3,4/6

 

1/6,6/3,2/6

 1/6,3/6

30-11:

6/3,6/2

4-01:

6/2,3/6,6/0

8-02:

2/6,1/6 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Liga - Grupa B:

 

Organizator: Buzalski  Reich      Lesikowski Grobelski

Majchrzak

Kawa??ek  Chojnacki Sobczak  

Buzalski

Tomasz

X

30-11:

4/6,1/6

 

6/3,6/3

4-01:

6/3,6/2

 

6/2,6/3

8-02:

6/4,6/2

 

3/6,3/6

16-11:

6/4,6/2 

Reich

Jacek

 

6/4,6/1

X

4-01:

6/3,6/4

 4/6,5/7

8-02:

 6/2,6/4

 

6/1,4/6,6/3

16-11:

7/5,5/7,7/6

14-12:

6/2,6/2

Lesikowski

Jan

14-12:

3/6,3/6

 

3/6,4/6

X

8-02:

1/6,4/6

 

5/7,6/4,6/3

16-11:

6/2,2/6,6/1 

 

2/6,6/7

25-01:

5/7,6/4,1/6

Grobelski

Artur

 

3/6,2/6

25-01:

 6/4,7/5

 

6/1,6/4

X

16-11:

6/0,6/2 

 

6/3,6/3

14-12:

2/6,6/1,4/6

1-03:

6/2,6/3

Majchrzak

Marek

25-01:

2/6,3/6

 

2/6,4/6

1-03:

7/5,4/6,3/6

 

0/6,2/6

X

14-12:

6/2,7/5

 

1/6,3/6

 

2/6,6/2,6/7

Kawa??ek

Jaros??aw

 

4/6,2/6

1-03:

1/6,6/4,3/6

 

2/6,6/2,1/6

30-11:

3/6,3/6

 

2/6,5/7

X

25-01:

3/6,3/6

 

2/6,6/4,3/6

Chojnacki

Piotr

1-03:

6/3,6/3

 

5/7,7/5,6/7

30-11:

6/2,7/6

 

6/2,1/6,6/4

4-01:

6/1,6/3

 

6/3,6/3

X

 

6/3,6/3

Sobczak

Grzegorz

 

4/6,2/6

 

2/6,2/6

 

7/5,4/6,6/1

 

2/6,3/6

30-11:

6/2,2/6,7/6

4-01:

6/2,4/6,6/3

8-02:

 3/6,3/6

X

 

 

Zdjęcia do artykułu