Rozgrywki singlowe MASTERS CUP (2021-02-22, 21:54:12)
Masters Cup Wiosna 21: liga SL,1,2
Regulamin rozgrywek znajduje się w zakładce ligi VII

 

SuperLiga:

  Mecze marcowe prosimy dograć (w międzyczasie) do 30 maja.

Gospodarz: Świętaszczyk Reich Rajs Kasiborski Lesikowski Buzalski Chmielewski Chojnacki Janowski Mierzwicki

Swiętaszczyk

Krzysiek

X

18.7

 67,46


26,64,50krR

15.8

 36,46


61,61

23.5

 26,36

 

64,46,75

20.6

 kr Ch


75,76

7.3

76,61

Reich

Jacek


76,64

X

15.8

 vo Re


46,46

23.5

 63,36,62


63,76

20.6

 26,57


 kr Ch

7.3

 62,62

1.8

 60,63

Rajs

Dawid

1.8

 62,46,06kr R


vo Re

X

23.5

 26,36


61,61

20.6

 67,57


46,36

7.3

 67,57


36,57

29.8

 75,26,16

Kasiborski

Piotr

 

63,64

29.8

 64,64


62,63

X

20.6

 60,61

 

16,16

7.3

 61,63


 kr Ch

1.8

 kr J

6.6

 60,61

Lesikowski

Janek

29.8

 16,16


36,63,26

6.6

 16,16  


06,16

X

7.3

 06,26


16,06

1.8

 vo L


67,36

4.7

 57,36

Buzalski

Tomek


 62,63

6.6

 36,67 


76,75

4.7

 61,61


60,62

X

1.8

 62,62

 

krecz Ch

29.8

 61,64


61,60

Chmielewski

Marcin

6.6

 46,64,57

 

62,75

4.7

 64,63


16,36

18.7

 61,60

 

26,26

X

29.8

 krecz Ch

 

16,46


46,63,64

Chojnacki

Piotr


kr Ch

4.7

 kr Ch

 

76,75

18.7

 kr Ch


 vo L

15.8

 krecz Ch

 

krecz Ch

X

6.6

 62,62

 

61,75

Janowski

Tomek

4.7

 57,67


26,26

18.7

 63,75


kr J

15.8

 76,63

 

16,46

23.5

 61,64

 

26,26

X


46,61,67

Mierzwicki

Michał

 

67,16


06,36

 

57,62,61


06,16


75,63

18.7

 16,06

15.8

 64,36,46

23.5

 16,57

20.6

 64,16,76

X

   

I Liga:

   Mecze marcowe prosimy dograć (w międzyczasie) do 30 maja.
Gospodarz: Welenc Sobolewski Przybylski Pluta Ceglarski Drabikowski Sobczak Molenda

Welenc

Rafał

X

1.8

 60,62

 

63,76 

4.7

 61,62

 

76,26,26

23.5

 46,62,46

 

 64,63

7.3

 63,61

Sobolewski

Bartek

 

06,26

X

4.7

 76,46,63

 

67,67

23.5

 76,62

 

36,36

7.3

 64,75

20.6

 63,76

Przybylski

Marek

20.6

 36,67

 

67,64,36

X

23.5

 36,67

 

63,57,26

7.3

 64,46,26

 

 vo S

18.7

 61,67,26

Pluta

Marek

 

16,26

18.7

 76,76

 

63,76

X

7.3

 67,63,61

 

36,46

20.6

 62,75

6.6

 67,60,75

Ceglarski

Krzysiek

18.7

 67,62,62

 

67,26

6.6

 36,75,62

 

76,36,16

X

20.6

 46,16

 

 61,61

 

64,63

Drabikowski

Maciej

 

64,26,64

6.6

 63,63

 

46,64,62

1.8

 63,64

 

 64,61

X

18.7

 62,63

 

76,36,46

Sobczak

Grzegorz

6.6

 46,36

 

46,57

1.8

 vo S

 

26,57

4.7

 1/6,1/6

 

26,36

X

 

36,46

Molenda

Adam

 

36,16

 

36,67

 

16,76,62

 

 76,06,57

1.8

 46,36

4.7

 67,63,64

23.5

 63,64

X
 Piotr Miś jest zamrożony (z powodu kontuzji) i zajmie 5 lokatę

II Liga:

  Mecze marcowe prosimy dograć (w międzyczasie) do 30 maja.

Gospodarz: Szajda Jakimiuk Rzadkowalski Pakulski Paczkowski Cichorz Chojnacki Janczak Kukliński Majchrzak

Szajda

Rafał

X

18.7

 vo Sz


Z

15.8

 36,63,64


wo S

 

 Z


60,46,krCh

20.6

 kr J


26,62,16

7.3

vo Sz

Jakimiuk

Maciej


vo Sz

X

 

 A


 vo P

23.5

 36,76,64


A

20.6

 46,36

 

 kr J

7.3

 46,16

1.8

 61,76

Rzadkowalski

Jarek

 

 Z

 

A

X

 

 

R

 

 M

 

Ż

 

 

N

 

 Y

Pakulski

Sławek

 

63,36,46

29.8

 vo P

 

M

X

20.6

 75,57,16


R

7.3

 67,26

 

 kr J

1.8

 16,46

6.6

 vo P

Paczkowski

Marcin

29.8

 wo S

 

63,67,46

 

 R

 

57,75,61

X

 

 O

 

26,36

1.8

 kr J

 

64,75

4.7

 62,61

Cichorz

Paweł


Z

 

 A

 

M

 

 R

 

O

X

 

 Ż

 

O

 

 N

 

Y

Chojnacki

Arek

6.6

 06,64,krCh


64,63

 

 OŻ


76,62

18.7

 62,63


Ż

X

29.8

 kr J

 

16,26


63,36,63

Janczak

Piotr

 

 kr J

4.7

 kr J

 

O

18.7

 kr J

 

 kr J

 

 O

 

 kr J

X

6.6

 06,16

 

 kr J

Kukliński

Roman

4.7

 62,26,61


64,61

 

 N


61,64

15.8

 46,57


N

23.5

 61,62

 

 60,61

X


62,61

Majchrzak

Marek


vo Sz


16,67

 

Y


vo P


26,16

 

 Y

15.8

 36,63,36

23.5

 kr J

20.6

 26,16

X