Rozgrywki singlowe MASTERS CUP (2021-09-27, 18:47:44)
Masters Cup : Zima 2021/22: Ligi 3, 4 i 5
Ostateczny termin rozegrania meczu w tym sezonie to 6 marca 2022!

 W rozgrywkach obowiązuje Regulamin zamieszczony na dole strony:  www.kctmasters.pl/news.php

 III Liga

  Wesołowski Szoma  Rybarczyk Pakulski Majchrzak  Gil Gawlak  Czeladka Borucki  Bohuszewicz 

Wesołowski

Rysiek

X

24.10

 63,64


vo R

21.11

 wo W

 

kr M

19.12

 wo W

 

wo G

30.1

 wo W

 

63,60

10.10

 60,64

Szoma

Olek

 

36,46

X

21.11

 76,36,krS

 

06,57

19,12

 kr M

 

wo Sz

30.1

 64,36,62

 

46,36

10.10*

 64,75

7.11

 46,61,26

Rybarczyk

Marcin

7.11

wo R 

 

67,63,krS

X

19.12

 57,36

 

36,61,64

30.1

 wo R

 

wo G

10.10

 63,75

 

63,62

5.12

 wo R

Pakulski

Sławek

 

wo W

5.12

 60,75

 

75,63

X

30.1

 26,63,67

 

 63,63

10.10

 62,63

 

63,64

7.11

 61,62

9.1

 61,75

Majchrzak

Marek

5.12

 kr M

 

kr M

9.1

 63,16,46

 

62,36,76

X

10.10

 61,62

 

63,62

7.11

 31,kr M

 

63,63

13.2

 kr M

Gil

Adam

 

wo W

9.1

 wo Sz


wo R

13.2

 36,36

 

16,26

X

7.11

 26,63,63

 

46,36

5.12

 62,61

 

63,46,54kr B

Gawlak

Michał

9.1

 vo G

 

46,63,26

13.2

 vo G

 

26,36

24.10

 36,26

 

62,36,36

X

5.12

 vo G

 

vo G

 

vo G

Czeladka

Piotr


 wo W

13.2

 64,63

 

36,57

24.10

 36,46

 

13,kr M

21.11

 64,63

 

vo G

X

9.1

 60,61

 

06,26

Borucki

Andrzej

13.2

 36,06

 

 46,57

24.10

 36,26

 

16,26

21.11

 36,36

 

26,16

19.12

 vo G

 

06,16

X

 

46,62,16

Bohuszewicz

Jarek

 

 06,46

 

64,16,62

 

wo R

 

16,57

 

kr M

24.10*

 36,64,45krB

21.11

 vo G

19.12

 60,62

30.1

 64,26,61

X

 *Jarek Bohuszewicz z powodu kontuzji przystępuje do gier od 1.XI

 IV Liga

  Sobczak Szatkowski Nowicki  Michalska Matuszak  Kędziora  Koszewski Halak Dobrzelecki  Bubak 

Sobczak

Jacek

X

24.10*

 z S

 

zamr S

21.11

 zamr S

 

zamr S

19.12

 zamr S

 

zamr S

30.1

 zamr S

 

zamr S

10.10*

zam S

Szatkowski

Piotr

 

zamr S

X

21.11

 vo S

 

64,64

19,12

 26,26

 

16,63,75

30.1

 06,16

 

16,26

10.10

 60,57,46

7.11

 vo S

Nowicki

Przemek

7.11

 zamr S

 

vo S

X

19.12

 kr M

 

75,75

30.1

 63,62

 

kr N

10.10

 67,64,16

 

 64,64

5.12

 kr N

Michalska

Kasia

 

zamr S

5.12

 46,46

 

kr.M

X

30.1

 kr M

 

kr M

10.10

 16,06

 

26,26

7.11

 36,46

9.1

voM

Matuszak

Zbyszek

5.12

 zamr S

 

62,62

9.1

 57,57

 

kr M

X

10.10

 64,60

 

46,36

7.11

 64,64

 

16,62,62

13.2

 16,26

Kędziora

Wojtek

 

 zamr S

9.1

 61,36,57

 

36,26

13.2

 kr M

 

46,06

X

7.11

 36,26

 

26,06

5.12

 60,67,46

 

16,16

Koszewski

Tomek

9.1

 zamr S

 

60,61

13.2

 kr N

 

61,60

24.10

 64,63

 

 63,62

X

5.12

 64,57,26

 

61,61

 

46,16 

Halak 

Janusz

 

zamr S

13.2

 61,62

 

76,46,61

24.10

 62,62

 

46,46

21.11

 62,60

 

46,75,62

X

9.1

 61,61

 

64,64

Dobrzelecki

Karol

13.2

 zamr S

 

06,75,64

24.10

 46,46

 

63,64

21.11

 61,26,26

 

06,76,64

19.12

 16,16

 

 16,16

X

 

 26,16

Bubak

Piotr

 

zamr S

 

 vo S

 

 kr N

 

 vo MIch

 

61,62

24.10

 61,61

21.11

 64,61

19.12

 46,46

30.1

 62,61

X

 *Jacek Sobczak z powodu kontuzji przystępuje do gier od 1.XI

 V Liga

  Strzeboński Rymarowicz Kroczyk  Kłos Kaczmarek  Kaczmarek  Bubacz Bohuszewicz Bogusz  Błażejewski 

Strzeboński

Bartek

X

24.10

 16,60,61

 

36,36

21.11

 63,61

 

16,64,76

19.12

 46,64,60

 

v/o B

30.1

 63,63

 

62,61

10.10

 36,46

Rymarowicz

Krystian

 

61,06,16

X

21.11

 * vo R

 

36,26

19,12

 vo R

 

61,61

30.1

 v/o B

 

 v/o R

10.10

 vo R

7.11

 vo R

Kroczyk

Paweł

7.11

 63,63

 

vo R

X

19.12

 61,62

 

 60,63

30.1

 60,62

 

v/o B

10.10*

 60,60

 

 62,63

5.12

 62,61

Kłos

Halina

 

36,16

5.12

 63,62

 

16,26

X

30.1

 64,61

 

 60,61

10.10

 36,36

 

63,61

7.11

 vo K

9.1

 vo K

Kaczmarek

Maciej

5.12

 61,46,67

 

voR

9.1

 06,36

 

46,16

X

10.10

 46,26

 

63,62

7.11

 64,64

 

64,46,64

13.2

 26,26

Kaczmarek

Łukasz

 

64,46,06

9.1

 16,16


06,26

13.2

 06,16

 

64,62

X

7.11

 26,64,26

 

 60,16,26

5.12

 62,26,67

 

26,16

Bubacz

Mateusz

9.1

 vo Bu

 

vo Bu

13.2

 v/o Bu

 

63,63

24.10

 36,26

 

62,46,62

X

5.12

 v/o Bu

 

75,63

 

63,46,61

Bohuszewicz

Edyta

 

36,36

13.2

 v/o R

 

 06,06

24.10*

 36,16

 

46,46

21.11

 06,61,62

 

v/o Bu

X

9.1

 06,26

 

16,16

Bogusz

Maciej

13.2

 26,16

 (25.10)

 vo R

24.10

 26,36

 

 vo K

21.11

 46,64,46

 

26,62,76

19.12

 57,36

 

60,62

X

 

36,36

Błażejewski

Kamil

 

63,64

 

vo R

 

 26,16

 

vo K

 

62,62

24.10

 62,61

21.11

 36,64,16

19.12

 61,61

30.1

 63,63

X

 *Edyta Bohuszewicz z powodu wyjazdu przystępuje do gier od 1.XI

 * Krystian Rymarowicz z powodu sytuacji na granicy do konca listopada usprawiedliwiony z nieobecnosci