Rozgrywki singlowe MASTERS CUP (2021-09-27, 18:51:36)
Masters Cup: Zima 2021/22 : SL,1 i 2
Ostateczny termin rozegrania meczu w tym sezonie to 6 marca 2022!

 W rozgrywkach obowiązuje Regulamin zamieszczony na dole strony:  www.kctmasters.pl/news.php

 SuperLiga

  Welenc Świętaszczyk Reich  Sobolewski  Chojnacki Wakat Janowski  Drabikowski Chmielewski  Kopec  

Welenc 

Rafał

X

24.10

 wo Sw


76,61

21.11

 57,57

 

62,60

19.12

 -----

 

46,36

30.1

 46,46

 

26,06

10.10

36,76 67

Świętaszczyk

Krzysiek

 

wo Sw

X

21.11

 wo S

 

wo Sw

19,12

 wo Sw

 

 -----

30.1

 wo Sw

 

wo Sw

10.10

 wo Sw

7.11

 wo Sw

Reich 

Jacek

7.11

 67,16

 

 wo Sw

X

19.12

 63,46,64

 

46,63,61

30.1

 -----

 

6/2,76

10.10

 kr R

 

 76,61

5.12

 kr K

Sobolewski

Bartek

 

75,75

5.12

 wo Sw

 

36,64,46

X

30.1

 36,46

 

------

10.10

 kr S

 

06,67

7.11

 64,76

9.1

 kr K

Chojnacki

Piotr

5.12

 26,06

 

 wo Sw

9.1

 64,36,16

 

63,64

X

10.10

 -----

 

 46,76,76

7.11

 64,46,67

 

63,46,46

13.2

 kr K

Wakat

 

---------

9.1

 ------------


---------

13.2

 ----------

 

------------

X

7.11

 --------

 

--------

5.12

 ---------

 

------

Janowski

Tomek

9.1

 6/4,6/3

 

 wo Sw

13.2

 2/6,6/7

 

kr S

24.10

 64,67,67

 

-----

X

5.12

 46,75,57

 

36,36

 

46,57

Drabikowski

Maciej


64,64

13.2

 wo Sw

 

kr R

24.10

 60,76

 

 46,64,76

21.11

 ----

 

 64,57,75

X

9.1

 1/6,3/6

 

62,57,26

Chmielewski 

Marcin

13.2

 62,60

 

 wo Sw

24.10

 67,16

 

46,67

21.11

 36,64,64

 

-----

19.12

63,63

 

61,63

X

 

kr K

Kopec

Jarek

 

 63,67,76

 

 wo Sw

 

kr K

 

kr K

 

kr K

24.10

 -----

21.11

 64,75

19.12

 26,75,62

30.1

 kr K

X

 

 I Liga

  Mierzwicki Rajs   Jakimiuk   Pluta  Miś   Paczkowski  Lesikowski Kukliński Chojnacki  Ceglarski 

Mierzwicki

Michal

X

24.10

 64,75


kr J

21.11

 62,64

 

kr M

19.12

 57,46

 

62,64

30.1

 64,60

 

 75,60

10.10

 36,63,64

Rajs

Dawid

 

46,57

X

21.11

 64,kr J

 

kr P

19,12

 kr M

 

 60,61

30.1

 7/5,7/5

 

 62,62

10.10

 64,76

7.11

 64,26,64

Jakimiuk

Maciej

7.11

 kr J

 

46,kr J

X

19.12

 kr J

 

kr M

30.1

 kr J

 

64,46,26

10.10

 kr J

 

76,03 kr J

5.12

 16,57

Pluta

Marek

 

26,46

5.12

 kr P

 

kr J

X

30.1

 kr M

 

 36,46

10.10

 26,76,57

 

06,64,67 

7.11

 36,76,75

9.1

 46,16

Miś

Piotr

5.12

 kr M

 

kr M

9.1

 kr M

 

kr M

X

10.10

 kr M

 

kr M

7.11

 kr M

 

kr M

13.2

 kr M

Paczkowski

Marcin

 

75,64

9.1

 06,16


kr J

13.2

 6/3,6/4

 

kr M

X

7.11

 26,76,26

 

26,36

5.12

 26,46

 

16,46

Lesikowski

Janek

9.1

 26,46

 

57,57

13.2

 46,64,62

 

62,67,75

24.10

 kr M

 

 62,67,62

X

5.12

 57,16

 

63,75

 

46,62,46

Kukliński

Roman

 

46,06

13.2

 26,26

 

kr J

24.10

 60,46,76

 

kr M

21.11

 62,63

 

75,61

X

9.1

 64,62

 

46,26

Chojnacki

Arek

13.2

 57,06

 

46,67

24.10

 67,30krJ

 

63,67,57

21.11

 kr M

 

62,64

19.12

 3/6,5/7

 

46,26

X

 

36,46

Ceglarski

Krzysiek

 

63,36,46

 

46,62,46

 

61,75

 

64,61

 

kr M

24.10

 61,64

21.11

 64,26,64

19.12

 64,62

30.1

 63,64

X

 

 II Liga

  Zajonz Wiśniewski Malczyk  Sobczak Molenda  Przybylski   Wakat Grodziski Gajewski  Cichorz 

Zajonz

Janusz

X

24.10

 61,67,36

 

46,26

21.11

 16,75,36

 

26,46

19.12

 57,16

 

------

30.1

 kr Za

 

kr Z

10.10

 26,16

Wiśniewski

Artur

 

16,76,63

X

21.11

 36,36

 

 16,46

19,12

 46,36

 

26,16

30.1

 ----

 

16,16

10.10

 kr G

7.11

 61,75

Malczyk

Karol

7.11

 64,62

 

63,63

X

19.12

 63,76

 

vo Mol

30.1

 kr M

 

-----

10.10

 76,63

 

vo G

5.12

 62,62

Sobczak

Grzegorz

 

 61,57,63

5.12

 61,64

 

36,67

X

30.1

 63,76

 

16,06

10.10

 ----

 

63,64

7.11

 kr G

9.1

 61,62

Molenda

Adam

5.12

 62,64

 

64,63

9.1

 vo Mol

 

36,67

X

10.10

 v/o M

 

-----

7.11

 26,64,60

 

kr G

13.2

 26,26

Przybylski

Marek

 

75,61

9.1

 6/2,6/1


kr M

13.2

 61,60

 

v/o M

X

7.11

 ----

 

61,61

5.12

 kr G

 

 v/o C

Wakat

9.1

 -----

 

----- 

13.2

----- 

 

------ 

24.10

------- 

 

------- 

X

5.12

 ----

 

--------

 

-----

Grodziski

Rafał

 

krecz Za

13.2

 61,61

 

67,36

24.10

 36,46

 

62,46,06

21.11

 16,16

 

---- 

X

9.1

 26,76,46

 

76,61

Gajewski

Mikołaj

13.2

 kr Z

 

 kr G

24.10

 vo G

 

kr G

21.11

 kr G

 

kr G

 

-------

 

 62,67,64

X

 

 62,62

Cichorz 

Paweł

 

62,61

 

 16,57

 

26,26

 

16,26

 

62,62

24.10

 v/o C

21.11

 -----

19.12

 67,16

30.1

 26,26

X